Nabízíme

Výstavba
nových komínů

Další služby

  • Revize komínů
  • Měření emisí - spalin
  • Čištění komínů
  • Oddehtování

Příslušenství

Opravy - vložkování

Vložkování komínů

vložkování komínů

Vložkování komínu je postup opravy komínu. Používá se zejména v kombinaci s frézováním. Některé komíny jsou však rozměrově dostatečně velké na aplikaci nerezové vložky bez nutnosti frézování. Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nerezová vložka se spouští ústím komínu dolů. Jednotlivé díly je potřeba zajistit nýtem, aby se spoj nepřerušil. Pokud to vnitřní rozměr komínu dovolí, je vhodné na vložku nasadit izolační skořepinu. Ta zajistí stabilní teplotu spalin.

vložkování komínů - izolace Komín má lepší tah a je zajištěna dobrá účinnost připojeného spotřebiče. Vložky jsou osazovány vždy po vodě, to znamená hrdlem vzhůru. Je nutné zajistit, aby vnitřní vložka byla dilatována od pláště komínu.

vložkování komína


Vložkování se provádí jak pevnou vložkou, tl.plechu 0,6-1mm, tak flexibilní hadicí. Flexibilní hadice se používá u nerovných komínů, kde hrozí riziko, že by se pevná trubka zasekla. Naše společnost používá vložky od německého výrobce, které jsou již při tl. 0,6mm certifikované na tuhá paliva s teplotní odolností 600°C a zárukou 25 let.

Sestava pro vložkování komínů se skládá z těchto prvků: jímka pro odvod kondenzátu, čistící prvek pro kontrolu spalinové cesty a výběr sazí, T-kus pro připojení spotřebiče, nerezové trubky, ukončení komínu.

vložkování komína

Vložkování pro kondenzační kotle

vložkování komínů Pro moderní nízkoteplotní kotle, kondenzační a turbo kotle realizujeme i vložkování plastovými trubkami. Nejčastěji se používají trubky pro průměru 80mm pevné, nebo flexi hadice. Při požadavku na koncentrické odkouření dodáváme koncentrické systémy (trubka v trubce), které ve vnitřní části zajistí odtah spalin a vnější přívod vzduchu. Sestava prvků opět vychází od založení a odvod kondenzátu, po rovné trubky a ukončení.

Rekonstrukce nadstřešní části komínů

komíny vložkování Zvláštní kapitolou jsou rekonstrukce nadstřešních částí. Tyto situace nastávají nejčastěji při opravách střech, kdy je nadstřešní část ve špatném stavu. Pro tyto případy nabízíme unikátní systém RENOVO, který jako jediný v ČR nabízí systémové řešení rozměrového přechodu ze čtvercového na kruhový průřez komínu. Zároveň umíme opravit i komíny o prakticky jakémkoliv rozměru- zakázkově vyrobíme nerezové trubky i obdélníkového rozměru.

Kontakt

Adresa:

Bílsko 54, 507 32 Kopidlno

tel: 773 940 930

e-mail: bbkominy@seznam.cz

Odpovědná osoba:

Pavel Balarin

Pobočka Jičín

Havlíčkova 176, 506 01 Jičín

tel: 773 940 930

e-mail: bbkominy@seznam.cz

Odpovědná osoba:

Miroslav Ševčík